TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA, spol. s r.o.
Sídlo firmy

Janáčkova 1020/7
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 49606123
DIČ: CZ49606123

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou C, vložka 12012 ze dne 2. 5. 1994.

ID datové schránky: xhm6jj8

tel.: +420 596 124 897
e-mail: teso@teso-ostrava.cz

Vedení společnosti

Ing. Libor Obal
jednatel společnosti, ředitel laboratoře pro měření emisí a vedoucí auditor pro ověřování emisí skleníkových plynů

tel.: + 420 602 418 360
e-mail: l.obal@teso-ostrava.cz

Sekretariát

Irena Jurečková
administrativa, účetní

tel.: +420 596 124 897
e-mail: asistent@teso-ostrava.cz

Měření emisí

Martin Šmídl
vedoucí laboratoře pro měření emisí

tel.: +420 724 219 625
e-mail: m.smidl@teso-ostrava.cz

Marek Polášek
technik

tel.: +420 724 525 339
e-mail: m.polasek@teso-ostrava.cz

Michal Kubík
technik

tel.: +420 774 969 639
e-mail: m.kubik@teso-ostrava.cz

Kalibrační laboratoř

Ing. Libor Obal ml.
vedoucí kalibrační laboratoře

tel.: +420 724 957 057
e-mail: l.obaljr@teso-ostrava.cz

Poradenství

Ing. Milan Číhala
vedoucí poradenské skupiny, EIA, rozptylové studie, odborné posudky, měření hluku

tel.: +420 602 418 359
e-mail: m.cihala@teso-ostrava.cz

Ing. Kateřina Krestová (Novotná), Ph.D.
vedoucí auditor pro ověřování emisí skleníkových plynů, hlukové studie a měření hluku, EIA, odborné posudky, poplatky, provozní řády

tel.: +420 606 095 525
e-mail: k.krestova@teso-ostrava.cz

Technické oddělení

Ing. Aleš Bezecný
vedoucí technického oddělení

tel.: +420 724 258 633
e-mail: a.bezecny@teso-ostrava.cz

Bc. Václav Kubát
technik

tel.: +420 725 575 707
e-mail: v.kubat@teso-ostrava.cz

Milan Kubíček
technik

tel.: +420 724 437 270

Laboratoř

Renata Šmídlová
technik, manažer kvality

tel.: +420 608 428 162
e-mail: r.smidlova@teso-ostrava.cz