Přehled zpracovaných oznámení a dokumentací dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení

 • Komplexní změna zdrojů energie pro VP instalací PCI, červen 2011
 • Přemístění LPG a rozšíření čerpací stanice Ivančice – Krumlovská 22, červen 2011
 • Injektáž uhlí do vysokých pecí, duben 2011
 • Průmyslový lakovací box a tryskací kabina, březen 2011
 • Golfová akademie ve sportovně rekreačním areálu HEI park Tošovice, leden 2011
 • Podniková čerpací stanice pohonných hmot lom Bělice, leden 2011
 • Podniková ČS PHM lom Sýkořice, leden 2011
 • Čerpací stanice BENCALOR, leden 2011
 • DSC závod Třinec, prosinec 2010
 • Bioplynová stanice Bolatice, srpen 2010
 • Přemístitelné technologické zařízení pro skladování a výdej pohonných hmot, srpen 2010
 • Zdvojení vedení 110 kV V598 Červenka – Šternberk, červenec 2010
 • Lakovna Email Service – Změna účelu užívání stavby, červenec 2010
 • Podniková čerpací stanice PHM, červen 2010
 • Multimodální Cargo Ostrava Mošnov, březen 2010
 • Zařízení pro termické zpracování odpadů z pryže a pneumatik, březen 2010
 • Skladové haly Velké Albrechtice, březen 2010
 • Rozšíření čerpací stanice LPG a CNG o PHM, říjen 2009
 • Galerie Těšínská, srpen 2009
 • Neveřejná čerpací stanice PHM, červenec 2009
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice – Výroba převodovek II. etapa – rozšíření, červenec 2009
 • Rozšíření výrobních prostor – 1. etapa, červen 2009
 • Bioplynová stanice Velké Albrechtice č. 306 II. stupeň, březen 2009
 • Kondominium Klimkovice – Hýlov, únor 2009
 • Posklizňová linka, sušárna a sklad zrnin, únor 2009
 • Podniková ČS PHM BOBY – FLEISCH, únor 2009
 • Výstavba patrového parkování – Svibice, prosinec 2008
 • Výrobní hala č. 10 – Lisovna, prosinec 2008
 • Výstavba skladové haly na parc. č. 4405, 4406, 4414, 4415, 4420, 4421, 4422/3, 4427, 2396/1 v k.ú. Bruntál-město, prosinec 2008
 • Mobilní betonárna 1,5 m3, listopad 2008
 • Podniková ČS PHM H+S BUSSI, k. ú. Kunratice, listopad 2008
 • SMART INDUSTRY PARK – HALA SO 04, Instalace kontinuální práškové lakovny, říjen 2008
 • Čerpací stanice, výtlačný řad DN150 z Husího potoka, akumulační nádrž a zasněžování sportovního areálu HEIpark v Tošovicích, říjen 2008
 • Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark v Tošovicích, říjen 2008
 • Zpracování odvalu Heřmanice na suroviny pro další využití, září 2008
 • Podniková ČS PHM Oleksovičky, září 2008
 • Prostor pro nanášení barev a sklad barev, tryskací box, září 2008
 • Neveřejná výdejna nafty Pohoří, září 2008
 • Novostavba polyfunkčního domu včetně přípojek náměstí Italia, červenec 2008
 • Podniková ČS PHM BONATRANS GROUP a.s., červenec 2008
 • Rekonstrukce podnikové čerpací stanice PHM, červen 2008
 • ČS PHM Agrodružstvo Zábřeh, květen 2008
 • Bioplynová stanice Bučovice, květen 2008
 • Bioplynová stanice Drahotuše, květen 2008
 • Změna užívání objektu dopravy Lichnov na slévárnu hliníku, duben 2008
 • Podniková ČS PHM LECHNER CZ, duben 2008
 • Betonárna Mariánské Hory, březen 2008
 • Technologické zařízení pro skladování a výdej PHM, březen 2008
 • Zvýšení kapacity lakovny podvozků, březen 2008
 • Čerpací stanice PHM Valašská Bystřice, březen 2008
 • Podniková ČS PHM Prosmyky – J.K. – LACHIM, spol. s r.o., březen 2008
 • Golfový areál, ČOV, vodní nádrže, vodovod z Husího potoka a předpokládané parkoviště ve sportovním areálu HEIpark v Tošovicích, leden 2008
 • Čerpací stanice pohonných hmot, Auto – Jiráska, Semily, leden 2008
 • Zkrácení cyklu výroby naftovodních trubek na St 4-10, leden 2008
 • Čerpací stanice PHM Vyšní Lhoty, leden 2008
 • Kontejnerové překladiště Paskov, leden 2008
 • Podniková čerpací stanice Horní Jindřichov, leden 2008

Dokumentace

 • Multimodální Cargo Ostrava Mošnov, únor 2011
 • Bioplynová stanice Bolatice, říjen 2010
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Nošovice – Výroba převodovek II. etapa – rozšíření, listopad 2009
 • Kondominium Klimkovice – Hýlov, říjen 2009
 • Bioplynová stanice Velké Albrechtice č. 306 II. stupeň, srpen 2009
 • Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark v Tošovicích, duben 2009
 • Čerpací stanice, výtlačný řad DN150 z Husího potoka, akumulační nádrž a zasněžování sportovního areálu HEIpark v Tošovicích, duben 2009
 • Bioplynová stanice Bučovice, prosinec 2008
 • Kontejnerové překladiště Paskov, OKD Doprava a.s., červenec 2008
 • Intenzifikace výroby ftalanhydridu, DEZA, a.s., červenec 2007

Přehled zpracovaných posudků dle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

 • Mobilní betonárna M1, průmyslová zóna Dobříš, červenec 2009
 • Parkovací objekt ELÁN, září 2008
 • ArcelorMittal Ostrava a.s. – „Žárová zinkovna pro provoz 162 – svodidla“, duben 2008
 • Výměna obalovací soupravy živičných směsí Kylešovice, červen 2007
 • Mittal Steel Ostrava a.s. – Mořící linka, listopad 2005