Název projektu:
DEAKTIVACE KATALYZÁTORŮ PRO SELEKTIVNÍ KATALYTICKOU REDUKCI

Cíle projektu:
Projekt je zaměřený na vypracování komplexní metodiky pro posouzení deaktivace katalyzátorů pro selektivní katalytickou redukci NOx. Cílem metodiky je snížení emisí NOx ze stacionárních zdrojů, při sledování stupně deaktivace katalyzátoru jako ekonomicky významném procesu při výrobě.

Financování:
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.