Hlavními činnostmi technického oddělení jsou

  • dodávky a servis kontinuálního měření emisí,
  • dodávky a servis procesních a provozních měření plynů,
  • automatizace emisních aparatur,
  • výroba emisních aparatur,
  • vestavba měřicích vozů,
  • zajišťování kalibrací kontinuálních analyzátorů, průtokoměrů a prachoměrů,
  • mezikalibrační kontroly měřidel teploty, tlaku a objemu pro zkušební laboratoře měření emisí,
  • softwarové služby pro emisní aplikace.