Skleníkové plyny

Ve dnech 13.-14.1.2009 proběhl v naší společnosti dozorový audit ČIA pro oblast skleníkových plynů včetně witness auditu provedeného v jednom ze zařízení, které verifikujeme. Na základě dozorového auditu nám bylo dne 25.2.2009 vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 107/2009 včetně přílohy.

Skleníkové plyny

Naše společnost se v rámci ověřování emisí skleníkových plynů připravila a přihlásila k akreditaci pro tuto činnost. Vlastní akreditační proces bude zahájen Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) dne 20.11.2007 s tím, že předběžně budou probíhat witness audity v datu od 3.12. 2007 až do 6.12.2007. Celý proces akreditace předpokládáme, že bude ukončen […]