Naše společnost prošla dne 6.8.2009 procesem akreditace metod pro měření emisí dle ČSN EN 17 025 a získala OSVĚDČENÍ O AKREDITACI platné do 25.5.2012.