Ke dni 1.5.2009 vešla v platnost vyhláška č. 12/2009 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, která tímto ruší vyhlášku č. 696/2004 Sb.