Dne 31.1.2008 nám bylo uděleno Osvědčení o akreditaci č. 40/2008 (certifikační orgán č. 3191) pro ověřování emisí skleníkových plynů a v návaznosti dne 14.2.2008 autorizace Č.j.: A-0012-07/40 k ověřování emisí skleníkových plynů.