Ve dnech 13.-14.1.2009 proběhl v naší společnosti dozorový audit ČIA pro oblast skleníkových plynů včetně witness auditu provedeného v jednom ze zařízení, které verifikujeme. Na základě dozorového auditu nám bylo dne

25.2.2009 vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 107/2009 včetně přílohy.