Na základě nového Osvědčení o akreditaci nám byla Ministerstvem životního prostředí vydána aktualizovaná autorizace pro ověřování emisí skleníkových plynů Č.j.: A-0003-09/107 ze dne 18.3.2009.